PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO POGRATULOWAŁ UKRAIŃCOM WIERSZA O IRPIENIE

Image 6487327 11

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola pogratulowała wszystkim Ukraińcom z okazji Dnia Konstytucji wierszem o Irpienie. To pierwszy raz w historii, kiedy kierownictwo Parlamentu Europejskiego odczytało poezję w języku ukraińskim. Poetyckie przemówienie Roberta Metsola opublikował na swojej stronie na Facebooku Volodymyr Karpliuk, przewodniczący Irpieńskiej Rady Inwestycyjnej.

Autorem wierszy odczytanych przez Robertę Metsolę w powitaniu Ukraińców jest Petro Shcherbyna, który jest również autorem książki „Bitwa o Irpień” i producentem filmu „Outpost Irpin”:

Ukraino! Europa jest z Tobą

W dniach cierpień, w Twoich trudnych dniach.

Ukraina – kraj bohaterów,

I to widział cały świat w Irpieniu!

Z inicjatywy Petro Shcherbyna i przy wsparciu Volodymyr Karpliuk, CEO Stowarzyszenia Vidvazhnych na budynku przy ulicy Shevchenka 3-A w Irpienie powstał mural „Ukraina, Europa jest z Tobą!” jako wyraz wdzięczności dla Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego za wspieranie Ukrainy w trudnych dla naszego narodu czasach. Artystką, która stworzyła mural, była Kateryna Medvid, autorka Irpieńskiego Muralu Literackiego.

Przypomnijmy, że rok temu Roberta Metsola, wraz z Burmistrzem Irpienia Oleksandr Markushyn i założycielem Funduszu Odbudowy Volodymyr Karplyuk, otworzyli wystawę fotograficzną „Zniszczony, ale niepokonany Irpień” w Brukseli 29 czerwca 2022 r. w Komitecie Regionów Parlamentu Europejskiego. Mecola był wówczas wstrząśnięty zniszczeniem Irpienia i zapewnił, że Unia Europejska będzie nadal wspierać Ukrainę w walce i odbudowie.

Przed rokiem, w imieniu całej społeczności Irpienia, Markushyn podziękował Roberta Metsola za to, że kraje europejskie zapewniły bezpieczne schronienie milionom ukraińskich kobiet i dzieci, w tym mieszkańcom Irpienia.